Мајор 7. клавирски акорди

Ажурирано 09. маја 2018 01 од 07

Ц -дур 7. клавирски акорди

Цмај7 акорд: Ц Е Г Б

Слике © Бранди Краемер, 2016Гледати као:
Аб А А# ▪ Бб Б Б# ▪ Цб Ц Ц# ▪ Дб Д Д# ▪ Еб Е Е# ▪ Фб Ф Ф# ▪ Гб Г Г#

Ц7 Високи акорди | Погледајте као бас акорд

Главни седми акорд је велика тријада (корен, велика трећина и савршена петина) са додатком седми интервал изнад корена:

Доминантни 7
ДО Ц7 има додат малолетник седмо: Ц - Е - Г - Б ♭

Мајор 7
ДО Цмај7 има додат главни седмо: Ц - Е - Г - БДоминантни 7. стан пет
ДО Ц7♭ 5 је Ц7 са смањеном петином: Ц - Е - Г ♭ - Б ♭

● /
ДО Ц7њихов4 је Ц7 уместо велике трећине: Ц - Ф - Г - Б

02 од 07

Д -дур 7. клавирски акорди

Слике © Бранди Краемер, 2016Гледати као:
Аб А А# ▪ Бб Б Б# ▪ Цб Ц Ц# ▪ Дб Д Д# ▪ Еб Е Е# ▪ Фб Ф Ф# ▪ Гб Г Г#

Д7 Високи акорди

Главни седми акорд је велика тријада (корен, велика трећина и савршена петина) са додатим седмим интервалом изнад корена:

Доминантни 7
ДО Д7 има додат малолетник седмо: Д - Ф♯ - А - Ц

Мајор 7
ДО Дмај7 има додат главни седмо: Д - Ф♯ - А - Ц♯

Доминантни 7. стан пет
ДО Д7♭ 5 је Д7 са смањеном петином: Д - Ф♯ - А ♭ - Ц.

● /
ДО Д7њихов4 је Д7 уместо велике трећине: Д - Г - А - Ц

03 од 07

Е -дур 7. клавирски акорди

Слике © Бранди Краемер, 2016

Гледати као:
Аб А А# ▪ Бб Б Б# ▪ Цб Ц Ц# ▪ Дб Д Д# ▪ Еб Е Е# ▪ Фб Ф Ф# ▪ Гб Г Г#

Е7 Високи акорди

Главни седми акорд је велика тријада (корен, велика трећина и савршена петина) са додатим седмим интервалом изнад корена:

Доминантни 7
Ан Е7 има додат малолетник седмо: Е - Г♯ - Б - Д

Мајор 7
Ан Емај7 има додат главни седмо: Е - Г♯ - Б - Д♯

Доминантни 7. стан пет
Ан Е7♭ 5 је Е7 са смањеном петином: Е - Г♯ - Б ♭ - Д

● /
Ан Е7њихов4 је Е7 уместо велике трећине: Е - А - Б - Д

04 од 07

Ф -дур 7. клавирски акорди

Слике © Бранди Краемер, 2016

Гледати као:
Аб А А# ▪ Бб Б Б# ▪ Цб Ц Ц# ▪ Дб Д Д# ▪ Еб Е Е# ▪ Фб Ф Ф# ▪ Гб Г Г#

Ф7 Високи акорди

Главни седми акорд је велика тријада (корен, велика трећина и савршена петина) са додатим седмим интервалом изнад корена:

Доминантни 7
Ан Ф7 има додат малолетник седмо: Ф - А - Ц - Е ♭

Мајор 7
Ан Фмај7 има додат главни седмо: ЛИЦЕ

Доминантни 7. стан пет
Ан Ф7♭ 5 је Ф7 са смањеном петином: Ф - А - Ц ♭ - Е ♭

● /
Ан Ф7њихов4 је Ф7 уместо велике трећине: Ф - Б ♭ - Ц - Е ♭

05 од 07

Г -дур 7. клавирски акорди

Слике © Бранди Краемер, 2016

Гледати као:
Аб А А# ▪ Бб Б Б# ▪ Цб Ц Ц# ▪ Дб Д Д# ▪ Еб Е Е# ▪ Фб Ф Ф# ▪ Гб Г Г#

Г7 Високи акорди

Главни седми акорд је велика тријада (корен, велика трећина и савршена петина) са додатим седмим интервалом изнад корена:

Доминантни 7
ДО Г7 има додат малолетник седмо: Г - Б - Д - Ф

Мајор 7
ДО Гмај7 има додат главни седмо: Г - Б - Д - Ф♯

Доминантни 7. стан пет
ДО Г7♭ 5 је Г7 са смањеном петином: Г - Б - Д ♭ - Ф.

● /
ДО Г7њихов4 је Г7 уместо велике трећине: Г - Ц - Д - Ф

06 од 07

А мајор 7 -ти клавирски акорди

Слике © Бранди Краемер, 2016

Гледати као:
Аб А А# ▪ Бб Б Б# ▪ Цб Ц Ц# ▪ Дб Д Д# ▪ Еб Е Е# ▪ Фб Ф Ф# ▪ Гб Г Г#

А7 Високи акорди

Главни седми акорд је велика тријада (корен, велика трећина и савршена петина) са додатим седмим интервалом изнад корена:

Доминантни 7
Ан А7 има додат малолетник седмо: А - Ц♯ - Е - Г

Мајор 7
Ан Амај7 има додат главни седмо: А - Ц♯ - Е - Г♯

Доминантни 7. стан пет
Ан А7♭ 5 је А7 са смањеном петином: А - Ц♯ - Е ♭ - Г

● /
Ан А7њихов4 је А7 уместо велике трећине: А - Д - Е - Г

07 од 07

Б -дур 7. клавирски акорди

Слике © Бранди Краемер, 2016

Гледати као:
Аб А А# ▪ Бб Б Б# ▪ Цб Ц Ц# ▪ Дб Д Д# ▪ Еб Е Е# ▪ Фб Ф Ф# ▪ Гб Г Г#

Б7 Високи акорди

Главни седми акорд је велика тријада (корен, велика трећина и савршена петина) са додатим седмим интервалом изнад корена:

Доминантни 7
ДО Б7 има додат малолетник седмо: Б - Д♯ - Ф♯ - А

Мајор 7
ДО Бмај7 има додат главни седмо: Б - Д♯ - Ф♯ - А♯

Доминантни 7. стан пет
ДО Б7♭ 5 је Б7 са смањеном петином: Б - Д♯ - Ф - А

● /
ДО Б7њихов4 је Б7 уместо велике трећине: Б - Е - Ф♯ - А